Friday, December 7, 2012

Емпатия

Една от новите прояви на Стоянчо през последните няколко дни е състраданието, което проявява към животните, пострадали в анимационното филмче "Маша и Медведь". Това като че ли е нова емоция при гледането на филмчета. Вродена ли е емпатията у децата е интересна тема на разговор.

Нови думи:
к'ай = край
огин = огън
таки = тапки (чехли на руски)
бяга = бягам, бягай

По-стари думи, които съм забравил да спомена:
титя = зърно на гърда, независимо дали мъжка или женска
вава = болка, независимо своя или чужда
ти, ти = "това съм аз в огледалото"
пам! = топка
бей = удар, хвърляне, действие или събитие, увеличаващо ентропията

No comments:

Post a Comment