Monday, January 13, 2014

Умозаключения

Ксения се кани да гризе ушенцето на Стоян:

- не токай Стоянчо ухо!
- ам-ам-ам
- не токай Стоянчо ухо! это не еда!
- ам-ам-ам
- не токай! посушай, Стоянчо ухо это не еда!
(Не пипай! Слушай, ухото на Стоянчо не е храна!)

- Не вака! Еще не дует и не капает.
(Не искам качулка! Не духа и не капе все още.)

Барабаня по гърба на Ксения, за да я масажирам:
- Не тупай мама! Мама болит! Мама не бабан! Брыс! Я сказала!

("Не тупай мама! Мама я боли! Мама не е барабан! Махай се! Казала съм ти вече!")