Thursday, March 1, 2012

Последни постижения- завинтва и отвинтва капачки на буркани
- бърка си в носа
- имитира лоши мои навици (прочиствам си гърлото, когато съм нервен, или ръмжа - сьответно той започна да ръмжи по същия начин; сигурно мисли, че това е езикът, на който говоря?). надявам се да не усвои всичките ми тикове. изобрети лично свой ръмжащ смях, който използва само в мое присъствие.


- видя как си въртя главата за "не" и започна да си върти главата за забавление
- започна да се върти в кръг за удоволствие (лично негово откритие)

- написа първата си "книга" - поставен пред компютъра, предпочете да "пише" така както пише майка му, а не да играе или да движи мишката. въведе серия от букви, цифри и препинателни знаци. дори по случайност успя да съхрани книгата си във файл.

- наясно е с някои забранени неща и ги категоризира по признак. например, дръжката на чекмеджето, в което стои пепелта от печката, е "забранено". когато бяхме на гости на баща ми, видя че дръжките на чекмеджетата на бюрото му имат подобна форма и могат да се въртят по същия начин. предпазливо ги хвана и постоянно гледаше към Ксения, проверявайки каква ще е реакцията й. беше озадачен от това, че в този случай беше разрешено.

- вече не само взима, а и ни дава предмети (по свое усмотрение), за да види какво можем да направим с тях

- възторжено разпознава котки както на снимки, така и на сравнително отдалечени от действителността рисунки
- играе си умишлено с котката - провесва пред нея неща, които тя да се опитва да улови