Tuesday, September 22, 2015

септември 2015

- Защо Лара Крофт няма деца?
- Тя си няма мъж, Стоян. Децата не могат да се получат без баща.
- Но тя има един дядо, който живее в къщата й. [има предвид иконома]

(гледайки сусамка с нарисувано сърце, а върху него - надпис "20 g")
- Мамо, защо сусамката дава 20 енергия?

Закачам се със Стоян без никакъв повод:
- Аз съм прав, а ти не си!
- Не! Нееее! Аз съм прав!! Аз!!! - крещи той, замълчава, замисля се, и после спокойно добавя: - Но понякога аз греша, а ти си прав.

Преди няколко дни съм му обяснил какво е "авариен изход" (ако вратите на автобуса не се отварят, може да се разбие прозореца и да се излезе през него).
Гледам го, че упорито прескача оградите на детските площадки, когато си тръгва.
- Защо ги прескачаш, Стоян?
- Това е авариен изход от площадката.

- Мамо, не щипи героя!