Friday, December 21, 2012

Някои изречения


"лау - лау няма" = "няма кучета"
"папа не пам" = "татко не играе на Ballance"

Играта "Каратека" я е кръстил "вава" явно защото в нея всички ги боли (както вече беше споменато, "вава" означава "боли"). Часове по-късно пробва да имитира юмручният удар на каратистите.

Забелязва предмети, които са много отдалечени и скрити в пейзажа, например детска кола - играчка в далечен двор, която аз никога не бих забелязал, или детска къщичка за игра, пак в далечен двор. Ако е "кола", "коте" (катерица в парка) или "пам" (някаква сфера, например коледна играчка), ще й обърне специално внимание, където и да се намира. С други думи наблюдателен е за нещата, които го вълнуват.

No comments:

Post a Comment