Tuesday, February 10, 2015

Философски въпроси

Стоян наскоро навърши 4 години и сега за първи път мога да кажа, че можем да проведем напълно сериозен разговор и да се договорим ясно за нещо. Веднъж за малко не купи hint-ове от една игра за 60 лева. Добре, че дойде да ме пита какво да прави със странния popup, вместо да продължи да цъка по бутоните.


Мислех, че детето няма някакъв специален талант, но тъщата ми обърна внимание, че е прекалено философски настроен и може би това е специалния му талант.
Не съм записвал забавните му прозрения, които прави всеки ден, така че много от бисерите му са загубени.


декември 2014

"Какво има вътре в стените?"

"Облаците се появяват от труба [комин]. Нарисувай на къщата труба, от която да появят се облаци."

"Желетата в телефона живеят, а чудовищата от Коейк живеят в компютъра."


януари 2015

(правя ниво за играта си)
Тати, ти стройш Коейк?

(на детската площадка)
Тези решетки се отварят като натисна бутона ей-там. Оф. Решетки не отварят се. Това не са истински решетки като в Коейк.

(Стоян беше наказан в ъгъла заради това, че издраска 3 стени в къщата с моливи и сега се опитва да си го върне)
Ей, тати! Защо ти пиеш от моята чаша? Веднага отивай в ъгъла. Ще стоиш там шест недели!

февруари 2015

Стоян:
"Локвата има предназначение..."
Ксения:
"Локвите нямат предназначение, принципно не трябва да ги има изобщо, но тротоара не е равен, затова се появяват."
Стоян:
"Не, чуй ме, мамо! Когато вали дъжд, си слагаш гумени ботуши и скачаш в локвите. Ето за това са предназначени."

No comments:

Post a Comment