Thursday, August 21, 2014

Театър

Стоян си играе с някакви играчки - рицари
Рицар 1: - може ли тебя да убия?
Рицар 2: - не, я казвам няма да ме убиеш!
Рицар 1: - (плаче) Но аз искааам...

1 comment: