Thursday, June 26, 2014

Принципно има някакъв период, в който децата се научават да говорят за себе си от трето в първо лице, както и усвояват произнасянето на буквата "р".

Този период при Стоян беше толкова минимален, че сякаш направо не съществуваше. Буквата "р" можеше да произнася още преди да проходи; после забрави как се прави това и като започна да говори, я пропускаше, но това не продължи повече от няколко месеца. В момента я произнася по-скоро като английско "r", но не я пропуска.
Доста по-впечатляващо беше, че използваше правилно думата "аз" и на руски, и на български, още в самото начало на ораторската си кариера. Разбира се, няколко месеца говореше за себе си в трето лице, но едновременно с това ползваше и първо лице (макар и по-скоро при готови фрази от типа на "аз съм не искам").

Дълго време не се представяше като "Аз съм Стоян" и не искаше да поздравява хората, но за сметка на това разиграваше театри с играчките си "Здравей, аз съм Макуийн." "А аз съм Мейтр". Най-накрая се престраши да ползва този тип поздрави и в истинска ситуация.

No comments:

Post a Comment