Monday, September 9, 2013

Тавай не отгоуая. Тавай ластение.Мойе клют? (Може ли ключ?)
Клют дука къг! (Ключ дупка кръг) - т.е. завърти ключа в ключалката

"Мойе Татан льоне тоба?" (Може Стоян зелена стълба) - може ли да ми донесеш да се катеря по зелената стълба?
(удря се в едно от стъпалата)
"Не така, льоне тоба!"

"Мама птека! Мойе Татан птека?" - Мама е донесла печенки (бисквити). Може ли бисквита за Стоян?

Изяде един бял шоколад и след това се сбогува с него: "Чао чао бел кофак".

Казва на трамвая да тръгва, той си стои на мястото. Стоян заключава: "Тавай не отгоуая" (Трамваят не отговаря). След това обобщава кой досега не му отговаря: "Коте не отгоуая, тавай не отгоуая, Тайth не отгоуая" - Taйс е приятелчето му, който му е отказал да приеме негови предложения.

След като гледа филмче, показващо, че дървото и цветето са растения, той заключи, че всичко е растение: "Тавай ластение, мепе ластение, папа ластение, татан ластение" - трамваят е растение, мечето е растение, татко е растение, стоян е растение. Донякъде е прав - всичко расте (а трамваят е пораснала мечта на хората), следователно е растение.

No comments:

Post a Comment