Friday, September 27, 2013

Успехът е провал, провалът е успех

[11:14:16] Жилова Ксения:
:D
Стоян думает что цель игры с лаптопом получить комент "О не!" и очень злится когда угадывает кнопку про которую спрашивают, кричит: "топ-топ не ботае" (rofl)

[16:27:54] Веселин Жилов:
:D
Той и към другите игри има този подход
Забавно му е когато желираните чудовища изхвърчат от екрана, и когато кубчетата падат в пропастта
Когато чудовищата се обединят, това е повод за недоумение
Виж, сравнително отскоро когато с кубчетата направи кула, казва "Ба[ш]ня, б[р]аво ба[ш]ня!"
Но като цяло провалът му е по-забавен от успеха

[16:29:56] Жилова Ксения:
да, когда в блокауте [триизмерен тетрис, бел. веско] проваливаю уровень от тоже говорит "б[р]аво, ба[ш]ня!"

[16:30:06] Веселин Жилов:
:D

No comments:

Post a Comment