Monday, August 12, 2013

Тол капюте

Папа не бука, капюте!
[Татко не обувка, компютър!] = Татко не иска да излиза, седи си на компютъра

Мама бука, папа бука, Татан бука!
[Мама обувка, татко обувка, Стоян обувка] = Мама се е обула, татко се е обул, Стоян се е обул.

Не от! Дядо вуата!
[Не се отваря! Дядо, отвори вратата!]

- Коте! Туда! Куку! Дом!
[Коте! Чуда! Скрий се в кутийката като в къщичка!]
- Чуда не отговаря, Стоян. - казвам му аз.
Той впечатлено повтаря 10 минути:
- Коте не отгоуайя. Не отгоуайя!

Не токай! Тол, капюте!
[Не трогай! Стол, компютър!] = Не пипай! Седи си на стола и си гледай компютъра!

Татан кок!
[Стоян скок] = Стоян скача!

[Папа капюте; Мама бук капюте! Пин капюте!]
= Татко има компютър, мама има нотбук - компютър. В анимационния сериал Пин Код също има компютър!

Льоне кола, Сине кола, Чоне кола = зелена кола, синя кола, черна кола (от руските думи)
Титя, титя, де тити! (Цица, цица, две цици!)
("две" като цяло значи "повече от едно" и "много").

Каниом бокука! (Камиона за боклука!)

"Да" - най-накрая овладя съгласието при въпрос, а не само отрицанието.

Казва чао-чао на всичко, с което е принуден (доброволно или не) да се раздели: играчките, игрите, апартаментът, колата, самолетът, песните на Рамщайн или Gangham Style на корееца Psy (тао-тао, оп-оп = чао - чао, оп-оп!) - може би им казва "чао" като уверение, че пак ще се видят / чуят?

No comments:

Post a Comment