Monday, July 29, 2013

Татан

Не се е променил толкова много... Освен, че вече знае някои цветове (които са първите прилагателни в изразите му), че нарича себе си по име, и че се разпорежда.
Например:
"Мама бука, Татан бука! Мама зягзяг, Татан зязяг!" (Мама обувка, Стоян обувка! Мама рюгзак, Стоян рюгзак!) - в превод, това значи "мамо, да се обуваме, да слагаме раниците и да излизаме."

No comments:

Post a Comment