Sunday, November 27, 2011

Генератор на хаосСтигна се до положението, за което всички родители ме предупреждаваха. Бебо е на етап, на който увеличава хаоса във Вселената. Всеки един шкаф или чекмедже биват отворени, а съдържанието им се озовава на земята. За късмет засега се пази от печката, когато в нея е запален огън - мисля, че някак успях да му демонстрирам, че не е добра идея да я приближава.

Но не мислете, че е поумнял твърде много. Наскоро отвори едно чекмедже, пропълзя под него, понечи да се изправи и удари главата си в дъното на чекмеджето. Помрънка малко, пак започна да се надига и пак удари главата си в отвореното чекмедже. Последва нова вълна недоволство и трети опит за изправяне на същото място. След третото удряне на главата Бебо вече реши, че е време за оглушителен рев.
Сигурно в крайна сметка постъпва оптимално на ситуацията си, защото знае, че Ксения не може да издържи на рева му и веднага хуква да решава проблемите му, за разлика от мен - безсърдечно и безмилостно наблюдаващ го както се наблюдава мишка в лабиринт.

No comments:

Post a Comment