Sunday, February 17, 2013

"Титя, па титя"

Не винаги е лесно думите на Стоянчо да бъдат дешифрирани, особено от външен човек.
Какво според вас означава "Кола, па кола?"

Всичко започна от това, че Стоянчо легна до мен, искаше му се да суче, но нямаше как това да стане от моите гърди. Той посочи едната гърда (космата, плоска и неспособна да даде мляко) и след това посочи гърдата на Ксения. "Титя, па титя" - обяви той и разпери многозначително ръчички. Явно това беше начинът да сравни две различни неща, за които ползва една и съща дума.

Започна да сравнява по същия начин и различни колички: "Кола, па кола". (В груб превод това ще рече: "Една кола, друга кола"). Отне ми обаче два дни да разбера какво стои зад тази негова нова конструкция.

***

Друго нещо, което прави напоследък, е, че се грижи по своя инициатива за бебето - кукла. "Храни" го, дава му вода, взима памперси и мокри кърпички, за да почисти неговите "каки", иска да учи бебето - играчка да скача така, както аз уча самият Стоянчо да скача. Не на последно място, когато иска да суче, носи и бебето - играчка, за да суче и то от другата гърда на Ксения. Преди време бях пуснал и снимка как Стоянчо носи бебето със слинг. Явно наистина приема играчката (поне символично) като "най-малкия" в семейството.

***

Да се върнем към дешифрирането на неговия "език".
Стоянчо нареди група кубчета в права редица и обяви: "Лак!" (влак).
След това започна да изважда едно от кубчетата от мястото му, и да го слага обратно там.

- Няма - изважда кубчето - няма - слага го обратно.
Няма - изважда кубчето - няма - слага го обратно.

- Не - поправям го аз. - Няма - има, няма - има.

- Няма - няма. - продължава невъзмутимо той. - Няма - няма.

Едва няколко дни по-късно ми просветна, че той ползва думата "няма" като превключвател. По същият начин, "От, от" според него значи "отвори затвореното ИЛИ затвори отвореното", в зависимост от контекста.

No comments:

Post a Comment