Wednesday, January 30, 2013

Обобщаване

Маркс и Фройд с право са критикувани за това, че обясняват целия свят с едно-единствено нещо. Аз също съм допускал тази грешка: като ученик обяснявах всичко чрез това, което наричах "Безсмисления Свят". Всяка идеология обяснява света чрез единствения прозорец, през който го гледа. Така че това е доста характерно за хората.

Забавно е да наблюдавам това в умален мащаб при Стоянчо.
За него най-важното нещо на света са колите и колелата. Съответно, всичко кръгло е "кола": въртящите се зъбни колела, месинговите тръби(защото имат кръгло сечение), колелцата на подвижния стол...
Но "кола" се отнася само за това, което е кръгло. Както вече беше споменато, всички сферични неща (балони, топки) са "пам".
Също така очаквах момента, в който ще нарече слънцето "лампа" и това наистина се случи...
Значението на "вака" беше разширено от "слагам си шапка" до "завивам се с одеяло през глава". ("Вака" освен всичко значи и "глава").

"К, к" нарича всяко нещо, което е буква. Не съм го учил на буквите, но напоследък нарича "к, к" надписите по етикетите, по бележките, залепени наоколо, както и буквите, изрисувани по собствените му играчки. EDIT: дори дребните цифрички по случайно изпуснати на земята монети биват забелязани от него и поставени в тази категория. Сочи ту един надпис, ту друг, показвайки ми (или може би търсейки потвърждение), че между тях има нещо общо. Сам стигна до извода, че два еднакви надписа (на табела и на хартия) са едно и също нещо, макар да не му е ясно за какво са.

Всички мъже са "папа", всички жени са "мама", а всички други деца са "Тай" (Тайс, съкратено от "Тайсън", е едно негово другарче).
Отражението в огледалото е "ти, ти" (защото сме му обяснили "това си ти"), а също така и изображението му на всички снимки, както и... собствената му сянка, която преди няколко седмици забеляза и незабавно класифицира. Другите деца също бяха "ти, ти", докато не станаха "Тай" (вж. по-горе).

Класификацията на животните също търпи прогрес. Котката е "коте", кучето е "вау-вау коте", а конят е "и-и-и-и-и вау-вау".
Подобни класифицирания от по 2 думи търпи всяко по-сложно нещо, например играта на телефона ми, в която има механизми от зъбни колела, е "Льо-льо кола" ("льо, льо" идва от "ало, ало", а "кола" значи "колело").

No comments:

Post a Comment