Tuesday, November 6, 2012

Тяло

Макар да не знае имената на частите на тялото си, Стоянчо ги разпознава върху куклата, върху другите хора, и върху себе си - изглежда това се е развило паралелно с отъждествяването му с образа в огледалото. Става дума за носа, устата, очите, ушите, стъпалата на краката, и пъпа. Пишката му има специален статут и присъства в речника му.

No comments:

Post a Comment