Monday, August 20, 2012

Речникът досега


В активния речник:

На! (Вземи!)
Ням-ням! (Това изглежда вкусно! Дай ми да го изям!)
Ням-ня? (Това храна ли е?)
Плюх - плюх! (Това е вода, в която може да се хвърлят камъчета!)
Тя - тя! (Чао - чао!)

Это? (Какво е това?)
Это! (Дай ми това / Занеси ме там)
Бапа! (Лампа)
Коте (Котка, а също така и всяко друго възможно животно)
Оиоиоиоио! (Галя котката)
Мемемеме! (Мамо! Направи нещо!)
Не!
Дай!
Там!Със сигурност в пасивния речник, и на двата езика:

Ела!
Включи лампата!
Изключи лампата!
Стой! / Спри!
Почакай!
Дай пет! (поздрав, в който плясваме ръце)
Донеси X (където X е играчка или предмет от ежедневието)
Да тръгваме / Прибираме се!


и вероятно още много повече, отколкото предполагам.

No comments:

Post a Comment