Sunday, July 9, 2017

Корупция

Казах на Петър:
- Не излизай навън!
- Добре, тате!
Той, разбира се, за разлика от брат си, винаги нарушава забраните, когато никой не гледа, още от най-ранна възраст. След малко чух как вратата се хлопна, и го хванах на местопрестъплението - в едната ръка държи водна пръскалка, а в другата - балон.

- Оу! - каза Петър, изненадан, че е заловен.
Но много бързо импровизира, с типичната си тактика да отвлича вниманието на противника:
- Такай! Такай! Покажа нето на тебе, тате! Покажа нето! Гледай! Дал балон [на] мене товек! И(с)каш? - и протяга балона към мен в опит да ме подкупи.

Само на три години, но явно има вроден талант да оцелява в източноевропейската действителност. По подобен начин едно момиченце на още по-малка възраст умееше да натопява другите деца за престъпления, които не са извършили. Реве, все едно, че е ударена, и сочи към виновник, който си е нарочила.

No comments:

Post a Comment