Tuesday, July 28, 2015

Страшна история

Слушай, бабо, да ти разкажа една много страшна история:
Котенцето и кученцето седели на полянката.
Динозавърът излязъл от планината и изръмжал.
- Р-р-р-р-р! Р-р-р-р-р-р-р!!!!
Котето и кученцето се изплашили.
А хората в града си казали:
- Що за шум е това?
КРАЙ
(история, изцяло измислена от Стоян).

Друго нещо, което обича да прави, е да завършва познати стихотворения по необичаен начин. Например:

- Наша Маша громко плачет -
уронила в речку мячик.

става:

- Наша Маша громко плачет,
потому что... толстеет!

No comments:

Post a Comment